top of page

Ja w Twoich oczach

sychoonkolog Warszawa, psychoterapeuta Warszawa

Wierzę w leczący wpływ kontaktu między dwojgiem ludzi, opartego na akceptacji i szacunku oraz w siłę leczącej bliskości.

sychoonkolog Warszawa, psychoterapeuta Warszawa

 

 

I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym, a jedyne, co musisz, to pozwolić innym zobaczyć, że takim jesteś.

Milton H. Erickson

Specjalizuję się w psychoonkologii i psychoterapii rodzinnej i par (również homoseksualnych).

Nieustannie towarzyszy mi przekonanie, że trudne doświadczenia są dla człowieka nie tylko źródłem cierpienia, ale także, a może przede wszystkim szansą na dokonanie zmiany. Niezwykle ważna dla mnie jest świadomość, że w psychoterapii znaczącą rolę odgrywają nie tylko deficyty. Dlatego spotykając się z drugim człowiekiem, staram się także odkrywać jego zasoby, w których tkwi potencjał i siła do bycia w pełni sobą. W swoich relacjach z innymi kieruję się zasadą poszanowania godności każdego człowieka, jego autonomii i wiarą w jego niepowtarzalne, twórcze możliwości. Uważam, że zmiany w życiu można dokonać zawsze, jeśli się tego chce.

 

Marlena Ewa Kazoń

Marlena Ewa Kazoń

 

Psychoterapeuta Warszawa

Jestem psychoterapeutą rodzinnym i doktorantką Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Uczestniczę w podyplomowym studium psychoterapeutycznym realizowanym przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne i Centrum Doradztwa i Szkoleń, atestowanym przez European Association of Psychotherapy, zaakceptowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 

Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

Superwizuję swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Od 2009 r. pracuję w zorganizowanym przez siebie zespole psychoterapeutycznym: BYĆ W HARMONII w Warszawie. Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz psychoterapię par i małżeństw.

 

W pracy psychoterapeutycznej integruję metody i techniki różnych szkół terapeutycznych, dobierając je pod względem specyfiki problemów klienta oraz jego potrzeb i możliwości.

 

Psychoonkolog Warszawa

Głównym celem moich działań w ramach pomocy psychoonkologicznej jest poprawa jakości życia pacjenta, czyli poprawa subiektywnej oceny obrazu własnego położenia życiowego, w różnych jego aspektach: fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym.

 

Psychoonkologia rozwija się i nabiera coraz większego znaczenia w leczeniu nowotworów.

 

Z jednej strony jest to związane ze zmianą świadomości chorego, wynikającą z doniesień naukowych, które wskazują na istotne sprzężenie zwrotne między aspektami somatycznymi i psychologicznymi.

 

Z drugiej strony, postęp w onkologii w zakresie leczenia i opanowywania dokuczliwych objawów choroby sprawia przeniesienie uwagi z troski o dobre samopoczucie fizyczne chorego na jego funkcjonowanie psychiczne.

 

Psychoonkologia w placówkach medycznych pomaga w polepszeniu jakości leczenia chorych. W konsekwencji - podniesieniem jakości ich życia i umierania. Moje wsparcie oferuję w dowolnym etapie każdej choroby przewlekłej lub o gwałtownym przebiegu.

bottom of page